Exact ERP software

ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Dit is een systeem dat bedrijfsprocessen verbindt en automatiseert binnen uw organisatie. Of er nu één vestiging is of tientallen in verschillende landen.

Het ERP-systeem

Het ERP-systeem zorgt dat alle betrokkenen toegang hebben tot dezelfde informatie over bijvoorbeeld voorraadniveaus, levertijden, bestellingen, projecten, financiën en personeel. Dit is mogelijk doordat alle informatie in een centrale database terecht komt. Die is vervolgens beschikbaar voor iedereen met rechten daartoe. Een goed gekozen en ingericht ERP-systeem zorgt voor hogere productiviteit binnen de organisatie en dat u sneller kunt inspelen op veranderingen in uw branche.

Waarom kiezen voor de standaard software van Exact?

 

 • Lage TCO
 • Kort en minder complex implementatietraject en zeer flexibel
 • Eenvoudiger beheer en support, en hiermee goed overdraagbaar door standaardinrichting
 • Gebaseerd op gestandaardiseerde technologie die door leverancier wordt onderhouden, u bent altijd bij
 • Toekomstbestendig, continuïteit geborgd bij betrouwbare leverancier

 

Financieel/Consolidatie

Het ‘hart van uw ERP’, de financiële administratie.

 

Exact staat decennialang bekend om de uitstekende financiële mogelijkheden die het ERP biedt. Alle modules zijn geïntegreerd in één oplossing. De financiële en logistieke administratie zijn volledig geïntegreerd. Alle logistieke transacties, die een financiële consequentie hebben, zijn direct beschikbaar en inzichtelijk in het grootboek. U heeft nooit meer verschillen in de voorraadwaarde van de magazijnlijst en de voorraadwaarde op de grootboekrekening.

 

Wanneer u meerdere vestigingen heeft, of internationaal werkt met meerdere administraties dan is er vaak behoefte aan inzicht van data over meerdere databases heen. Exact Consolidatie zorgt voor één centrale bron met de meest actuele financiële data. Met één druk op de knop maakt u hiermee uw consolidaties, planningen en rapportages. Zo worden alle financiële data, maar ook niet-financiële gegevens op elkaar afgestemd.

 

Case Management

360 graden cliënt inzicht leidt tot de juiste beslissingen en gepersonaliseerde dienstverlening.

Onze klanten zeggen het volgende over de Computerwacht Casemanagement oplossing:

 

Exact Synergy is uiterst flexibel en uitstekend op maat configureerbaar. Hierdoor hoeven we niet op zoek naar dure maatwerkoplossingen. Synergy heeft uitstekende integratie- en koppelingsmogelijkheden met onze ketenpartners en interne systemen. We hebben hiermee een standaard softwaresysteem dat op maat voor ons is ingericht en daardoor toekomstbestendig is en waarmee we onze ambities waar kunnen maken.”

 

De Computerwacht casemanagement oplossing is gericht op non-profit bedrijven waarbij niet het proces leidend is, maar de case en de cliënt. Dit vergt een andere manier van denken ten opzichte van het traditionele denken in procesoptimalisatie. De cliënt staat centraal in het proces om zo de clëntreis te verbeteren en completer te maken.

 

Enkele kenmerken:

 

 • AVG proof
 • Privacy en Security by Design. Vanaf het ontwerp tot aan de ontwikkeling van de software wordt rekening gehouden met om de privacy van de data te borgen en te beschermen
 • Cliëntgegevens en -dossiers zijn direct opvraagbaar
 • Eenvoudig en automatisch op basis van bewaartermijnen data vernietigen of niet-herleidbaar maken.
 • Alleen data opslaan die benodigd is voor de uitvoering van het bedrijfsproces

 

MRP voorraadbeheersing

Nooit meer misgrijpen en uw traceability volledig inzichtelijk!

In Exact is een uitgebreide MRP-module beschikbaar. De MRP-functionaliteit geeft inzicht in de voorraad in de tijd. MRP houdt rekening met alle inkomende (inkoop, ontvangsten, productieorders etc.) en uitgaande (verkooporders, productieorders, offertes etc.) en berekent op basis hiervan de beschikbare voorraad. MRP kan per dag, per week, per maand en per jaar worden opgevraagd.

 

De resultaten vanuit het MRP-overzicht geven inzicht in eventuele voorraad tekorten. Op basis van deze tekorten kan de klant actie ondernemen om voorraad aan te vullen. Vanuit het MRP-scherm kunnen direct productieorders en/of bestellingen bij leveranciers worden aangemaakt. Uiteraard zijn de adviezen nog zelf aan te passen door de inkoper/planner voordat de definitief gemaakt worden.

 

BOM/Recepturen

De BOM bevat de grondstoffen/componenten welke gebruikt worden voor de productie alsmede, welke machines ingezet gaan worden. Met deze gegevens is het mogelijk om de voorcalculatie van de kostprijs van het te produceren product te maken.

 

Door de uiteindelijke gerealiseerde tijden (medewerker- en machinetijd) hieraan toe te voegen ontstaat er inzicht in het productieproces en is het mogelijk om de efficiency van mensen en machines te meten. Dit vormt de basis voor de nacalculatie van het gereed product.

 

Productie & Groothandel

Van inkoop en productie tot facturatie de logistieke en financiële processen maximaal automatiseren?

De groothandel en productiemodules van Exact zijn gemaakt om de logistieke processen binnen een bedrijf te optimaliseren en te automatiseren.

Vanaf de inkoop, de productieafdeling, de verkoopafdeling, de goederenstroombeheersing, het magazijn (WMS), batchregistratie (THT, series etc.) tot aan de service en after sales, de software van Exact ondersteunt op flexibele wijze de logistieke processen.

 

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 

 • Direct vanuit voorraadanalyses (MRP) voorraad gestuurd inkopen en/of produceren
 • Vanuit verkooporders direct order gestuurd inkopen en/of produceren
 • Productiecapaciteit optimaal inzetten door de productieafdeling tijdig te voorzien van de benodigde stuurinformatie
 • (near)Real-time (API) en batchgewijze (EDI, XML, CSV) koppelingen voor het automatiseren van informatiestromen en de bijbehorende documentenstromen
 • Supply chain management (plannen van de keten, productie, voorraad, capaciteit en de fysieke distributie)

Op deze manier kan krachtiger en sneller worden ingespeeld op de behoeftes van de markt en hiermee de behoeftes van de klanten.

 

Blijf de concurrentie voor met de innovatieve software van Exact!

 

Track en traceability

De software van Exact ondersteunt batch en serienummer registratie. Dit is per artikel in te stellen. Bij deze artikelen is het vervolgens verplicht om bij iedereen inkomende en uitgaande goederentransactie de juiste batch/serie vast te leggen. In WMS kan dit ook geautomatiseerd via Scanners.

Door het werken met batch/serienummers zijn volledige upstream en downstream traceerbaarheidsrapporten te genereren over de artikelen die tijdens het logistieke en/of productieproces zijn gebruikt.

 

WMS

Nooit meer voorraadverschillen met een standaard WMS!

Exact biedt als enige ERP-systeem een volledig geïntegreerd Warehouse Management System (WMS) systeem aan, binnen hun standaard softwareoplossing.

 

Goed voorraadbeheer geeft inzicht in de goederenstromen en dat is van cruciaal belang voor een sluitende voorraadadministratie. Alle goederenstromen worden middels barcode scanning automatisch voor u in het ERP afgehandeld. U bent op iedere moment up to date met jw voorraadadministratie. Door de elektronische registratie voorkomt u fouten en hiermee voorraadverschillen. U verlaagt uw voorraadniveaus en verhoogt uw leverbetrouwbaarheid.

 

WMS ondersteunt middels scanning de volgende logistiek stromen:

 

 • Goederenontvangst
 • Replenishment
 • Automatisch labels afdrukken
 • Pick en pack advies met optimale looproute
 • Voorraad tellingen en locatie overslagen
 • Productieorder uitgiftes
 • Productieontvangsten

 

CRM & HRM

Géén dubbele invoer door centrale opslag in ERP!

Om een goed beeld van klanten te hebben is het belangrijk om alle informatie en interactie met klanten centraal vast te leggen. Exact CRM biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden. Naast de bestaande klanten kunt u potentiele klanten en opdrachten vastleggen als suspects/prospects/leads in de zogenaamde verkoopkansen. Op deze manier ontstaat er volledig inzicht de te verwachten omzet, offerteportefeuille en de gerealiseerde omzetgegevens.

 

Daarnaast heeft Exact een uitgebreide HRM-module beschikbaar. Het voeren van een bewust medewerkersbeleid is een belangrijk onderdeel van een organisatie. Dat begint bij werving en selectie van nieuwe medewerkers, maar is ook van toepassing voor het behouden, boeien en binden van bestaande medewerkers. Daarnaast moeten er diverse afspraken en regels rondom medewerkers worden vastgelegd. 

 

Exact HRM faciliteert het instroom-, doorstroom- en uitstroomproces van de medewerkers. Het is voor een organisatie belangrijk om snel te kunnen reageren op alle interne en externe veranderingen waardoor de organisatie interessant is voor de bestaande en toekomstige medewerkers. Exact HRM biedt hier diverse handvatten voor. Denk hierbij aan verzuim en verlof registratie, vakantiedagen en declaraties invoeren via app’s.

 

Exact Synergy

Met Synergy voor werkprocessen is ‘de sky de limit’. Alles is mogelijk.

Klantinformatie, projecten, activiteiten, documenten, medewerkers, leveranciers, alles is op slimme wijze aan elkaar gekoppeld waardoor informatie delen nog nooit zo eenvoudig was. En juist het optimaal delen van informatie zorgt ervoor dat medewerkers zelfstandig juiste beslissingen kunnen nemen.

 

Op basis van vooraf in te stellen werkstromen worden de activiteiten automatisch uitgezet bij de juiste medewerkers. De betrokken medewerkers weten precies welke taken ze nog moeten uitvoeren en wat de status is van de informatie. Duidelijke en overzichtelijke werkstromen zorgen ervoor dat de organisatie als geheel krachtiger en slagvaardiger is.


 

Meer informatie over Exact ERP software?

Wij vertellen u graag meer over dit onderwerp.

Neem contact met ons op »