Beheer en Monitoring zonder er zelf naar om te kijken

Pro-actief en preventief beheer zijn essentieel om problemen te voorkomen en daarnaast om te zorgen dat systemen veilig blijven met patches en updates. Intelligente en geautomatiseerde monitoring signaleert mogelijke issues vroegtijdig zodat deze kunnen worden opgelost voordat ze daadwerkelijk incidenten veroorzaken.

Beheer

Met goed ICT-beheer en geautomatiseerde monitoring maximaliseren we beschikbaarheid en minimaliseren we downtime en improductiviteit. Hierdoor kunt u zich met een gerust gevoel concentreren op uw dagelijkse business. Onze engineers worden daarbij vaak als een extra collega gezien doordat we een groot deel van onze werkzaamheden bij u op locatie uitvoeren.

 

Computerwacht beheert op locatie en op afstand

Veel ICT-leveranciers kiezen er voor om beheer zoveel mogelijk op afstand uit te voeren. De Computerwacht kiest er juist bewust voor om het beheer voor een groot deel op locatie uit te voeren. Juist door op locatie aanwezig te zijn, voelen engineers wat er echt speelt in uw organisatie en kunnen zij uw medewerkers veel persoonlijker helpen. Mede hierdoor worden onze engineers vaak meer gezien als een collega in plaats van een leverancier op afstand. Een deel van het beheer vindt plaats op afstand; ofwel als onderdeel van incident- en problem management processen ofwel als gepland onderhoud.

 

Frequentie afgestemd op uw behoefte

De grootte van elke organisatie en complexiteit van elke ICT-omgeving zijn anders. Op basis van uw specifieke situatie bepalen we gezamenlijk de hoeveelheid tijd en de frequentie die voor beheer wordt ingepland. Periodiek evalueren we de tijdbesteding tijdens accountmanagement bezoeken en indien noodzakelijk stellen we deze tijdelijk of permanent naar boven of beneden bij.

 

Derdelijns ondersteuning en vervanging

Beschikt uw organisatie over een eigen systeembeheerder, dan kunnen we ook derdelijns ondersteuning en vervanging verzorgen. Heeft uw systeembeheerder een probleem waar hij/zij niet uitkomt of is hij/zij onverwacht afwezig? Dan nemen wij naadloos het beheer en de ondersteuning over. Hiervoor is het wel van belang dat wij periodiek aanwezig zijn om wijzigingen door te nemen en feeling te houden bij uw omgeving. Tevens ondersteunen wij vaak bij de uitvoer van projecten. 

 

Patchmanagement

Patchmanagement is een van de belangrijkste onderdelen van beheer en een absolute noodzaak om uw omgeving veilig te houden. Vandaar dat het ook onderdeel is van de ISO27001 normering, ITIL en Zero Trust. De Computerwacht automatiseert zoveel mogelijk het patchmanagement en laat deze door beheersystemen buiten kantoortijd uitvoeren. Hierbij wordt rekening gehouden met het risico op downtime en systemen die niet geautomatiseerd herstart kunnen worden. De planning wordt in overleg met u en uw andere softwareleveranciers vastgesteld, waarbij we een goede balans vinden tussen zo snel mogelijk updaten (en dus weer veilig zijn) en risico's ten aanzien van de continuïteit.

 

Additionele werkplekondersteuning

Het ICT-beheer van De Computerwacht is primair gericht op de serveromgeving en alle bijbehorende componenten. Tijdens een beheerbezoek op locatie is vaak ook ruimte voor gebruikersvragen. Indien uw organisatie behoefte heeft aan meer gebruikersondersteuning op locatie, of daar aan gewend is (bijvoorbeeld omdat u voorheen een beheerder in huis had), dan is hiervoor de dienst werkplekondersteuning beschikbaar. Deze dienst wordt ingevuld door onze service engineers die een focus hebben op de ondersteuning van eindgebruikers.

 

Microsoft SaaS beheer

Met het toenemende gebruik van het Microsoft 365 portfolio en de grote hoeveelheid wijzigingen die daar op plaatsvindt, is het tegenwoordig belangrijk om hier ook periodiek beheer op uit te voeren. Enerzijds om het gebruik verder te ontwikkelen en te optimaliseren, anderzijds om wijzigingen en verbeteringen die door Microsoft zijn doorgevoerd te evalueren en te implementeren.

 

Documentatie

Documentatie is vaak een pijnpunt in de ICT-wereld. Om onze engineers te ondersteunen en documenteren makkelijk te maken heeft De Computerwacht gekozen voor een speciaal daarvoor ontwikkeld IT-documentatiesysteem. Dit systeem is geïntegreerd met de CMDB in ons monitoringsysteem. Hierdoor is het mogelijk om assets en documentatie aan elkaar te relateren. Daarnaast zijn er veel voor gedefiniëerde templates aanwezig. Op deze manier wordt documenteren laagdrempelig, eenvoudig, tijdefficiënt en gestructureerd. Hoewel het systeem primair bedoeld is voor engineers, kunt u als klant desgewenst ook inzage krijgen.

Monitoring

Het monitoren van de netwerken en controleren van systemen is voor ons de basis van onze dienstverlening. Is de automatische back-up gisteren goed gegaan? Is er nog voldoende ruimte op de harde schijven? Ons monitoring systeem monitort permanent alle belangrijke parameters en het functioneren van uw systemen. Het maakt automatisch een ticket aan wanneer er een parameter buiten de ingestelde limieten komt of er een foutmelding optreedt. Het ticket zorgt er voor dat het probleem opgelost wordt door de juiste persoon met de juiste urgentie.

 

Verhoog uw beschikbaarheid

Goede monitoring is essentieel om de gewenste beschikbaarheid te realiseren. Zonder goede monitoring is het moeilijk om problemen vroegtijdig te detecteren en op te lossen voordat ze hinder of zelfs downtime veroorzaken. 

 

Vormen van monitoring

De Computerwacht biedt drie vormen van monitoring:

 

Server

Servermonitoring wordt uitgevoerd met een agent op de fysieke of virtuele server. Elke server krijgt specifieke monitoring policies die van toepassing zijn gezien de functie(s) van de server. Daarnaast wordt de agent gebruikt voor patchmanagement en CMDB inventarisaties voor gegevens over hardware, software en functies en rollen.

 

Werkplek

Elke werkplek wordt voorzien van een agent waarmee de basis functies worden gemonitord, zoals schijfruimte, patch status, beveiligingsstatus, maar ook wordt de CMDB database gevuld met asset informatie en geïnstalleerde software. Deze agent kan tevens worden gebruikt voor remote support van de eindgebruiker en eventueel als alternatief voor Intune voor software deployment en patching.

 

Overige apparatuur

Overige apparatuur wordt via het monitoring protocol SNMP uitgelezen of er wordt een directe integratie gemaakt met het Cloud beheerportaal indien de apparatuur dat ondersteunt (bijvoorbeeld Cisco Meraki).

 

Automatische ticketoplossing

Indien het incident van tijdelijke aard was, dan controleert het monitoringsysteem, wanneer de parameters weer binnen de ingestelde waarden vallen of er een gerelateerd ticket is en sluit deze vervolgens automatisch af. Hierdoor is onze dienstverlening efficiënter en kunnen onze engineers zich direct concentreren op 'echte' incidenten. Uiteraard blijven deze tickets beschikbaar voor historische (trend) analyses en voor de detectie en analyses. Indien noodzakelijk wordt er een  problem management proces gestart.

 

Integratie

We integreren zoveel mogelijk van ons productportfolio met onze monitoring en ticketing systemen, zodat afwijkingen direct gerapporteerd worden en met de juiste urgentie aandacht krijgen van een engineer. Denk hierbij aan:

 

  • Anti-virus
  • DNS security
  • Patch status
  • Vulnerability scanning
  • Bitlocker encryptie status
  • Back-up
  • SSL Certificaat geldigheid
  • Cisco Meraki

 

Rapportage via klantportaal

De status van uw omgeving is inzichtelijk via ons klantportaal. Daar heeft u inzicht in actuele kenmerken zoals schijfruimte, back-up, beveiligingsstatus, ouderdom etc, maar kunt u ook historische gegevens inzien alsmede trend analyses. Daarnaast wordt maandelijks een maandrapportage ten behoeve van historische vastlegging verstuurd.