Optimum

Onze architecten en accountmanagers bepalen gezamenlijk met u de wensen en eisen die van belang zijn voor uw IT-omgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met:

 

  • omvang en type organisatie
  • gebruikte software
  • beschikbaarheid
  • budget

Persoonlijk dialoog

Samen bereiken we het optimum door een afweging te maken tussen wensen en eisen, functionaliteit en budget. Dit ligt voor elke organisatie anders en juist door de persoonlijke dialoog waarbij we de ervaringen van branchegenoten ter inspiratie meenemen, kunnen we gezamenlijk de juiste afwegingen maken. Lees ook het klantverhaal van Legit Forum, toeleverancier van de maatwerk interieurbouw branche, en van Kotug International, maritiem dienstverlener.

 

Cloud

Elke onderneming heeft andere wensen, software en een ander budget, vaak afhankelijk van specifieke branche en omvang. Samen bepalen we de randvoorwaarden en zoeken we de oplossing die het beste bij u als organisatie past. De mate van inzet van Cloud oplossingen, al dan niet in hybride vorm, is hierbij een belangrijk vraagstuk. De Computerwacht ondersteunt daarbij elke variant van 0% tot 100% Cloud. Elke organisatie is anders en maakt andere afwegingen om hun dienstverlening te doen op een manier die voor hun werkt. Met name in productie en logistiek zien we regelmatig een noodzaak tot een (gedeeltelijke) on-premise omgeving vanwege integratie met productie en/of logistieke systemen. Voor ons als ICT-dienstverlener maakt het weinig uit, aangezien het werk voor meer dan 90% hetzelfde is, ongeacht de oplossing.

 

Hoge automatiseringsgraad

Doordat De Computerwacht een Business Solutions afdeling heeft, hebben ook alle andere medewerkers bovengemiddeld veel kennis van ERP pakketten (met name Exact). Samen met de collega's van Business Solutions maar ook met externe leveranciers streven we er naar om voor uw bedrijf een zo hoog mogelijke automatiseringsgraad te behalen.  Automatiseren levert immers over het algemeen tijd en geld op. Uiteraard blijven we in het oog houden wat zinvol is voor uw onderneming.

 

Service

Aangezien uw organisatie sterk afhankelijk is van de IT-omgeving is service uitermate belangrijk als er een keer iets minder goed werkt. De Computerwacht vindt dat service geen product is, maar een attitude. De wens om iemand tevreden te stellen, klaar staan als het nodig is, begrijpen waar het bij de klant om draait. Het hebben van de juiste "Sense of Urgency". Lees meer over onze visie en diensten met betrekking tot de basisbehoefte Service

Juist voor uw branche is het dan ook belangrijk dat uw IT-partner buiten kantoortijden bereikbaar is doordat er vaak vroeg begonnen wordt en soms ook 's avonds doorgewerkt wordt. Voor sommige ondernemingen is het zelfs een 24/7 business of hebben zij vestigingen in andere landen met een tijdverschil. De Computerwacht anticipeert hierop met een goed bereikbare Servicedesk en een storingsdienst buiten kantoortijden. 

 

 

 

Single Point of Contact

Bij De Computerwacht is het gebruikelijk dat de Servicedesk als Single Point of Contact fungeert voor haar klanten. Uw medewerkers kunnen met al hun vragen terecht bij één helpdesk.  Wij nemen contact op met uw leveranciers om tot een oplossing te komen van uw vragen. Wij spreken vaak beter de taal van uw leverancier en hebben een totaal overzicht van uw IT-omgeving. Zeker met het toenemende Cloud gebruik wordt het totaal overzicht steeds moeilijker. Dit samen leidt veelal tot een snellere oplossing van de vraag. Daarnaast doen wij hierdoor kennis op van de bij u in gebruik zijnde systemen en software waardoor wij steeds vaker uw vraag zonder tussenkomst van uw leverancier kunnen beantwoorden.  Indien dit efficiënter is, dan koppelen we de leverancier en de gebruiker rechtstreeks aan elkaar voor oplossing van de vraag, waarbij we om terugkoppeling van de oplossing vragen. Uiteraard monitoren we gedurende het oplostraject de afgesproken SLA's om tijdige oplossing te kunnen garanderen.

 

Langdurige partnerships

Klanten van De Computerwacht hebben over het algemeen langdurig een partnership. Voor diverse klanten geldt dat dit meer dan 20 jaar is!  De Computerwacht is van mening dat een langdurige relatie voor beide partijen van toegevoegde waarde is. Door uitgebreide kennis van de klant omgeving en organisatie kunnen wij op de meest efficiënte wijze de meeste toegevoegde waarde leveren. Veelal worden medewerkers van De Computerwacht ervaren als een extra collega in plaats van als een leverancier op afstand. Mede om deze reden hechten wij er belang aan om een deel van ons werk op locatie uit te voeren, zodat medewerkers persoonlijk kunnen helpen en wij een (nog) beter gevoel hebben bij de ICT gebruikservaring.

 

Beveiliging

De bedreigingen voor de IT-omgeving nemen steeds verder toe. Ransomware aanvallen worden steeds geraffineerder.

De Computerwacht volgt de laatste ontwikkelingen in de markt en adviseert haar klanten regelmatig proactief over de laatste ontwikkelingen en mogelijke tegenmaatregelen.

Zo brengt zij het informatieboekje "Met het oog op IT-Security" uit. Voor meer informatie zie ook de basisbehoefte Security onder onze diensten.

 

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid wordt een steeds belangrijker thema, zeker in de logistiek, met name ook omdat de afhankelijkheid van de IT voorziening steeds groter wordt. Indien gewenst kunnen we hierbij gebruik maken van een risico inventarisatie die gebaseerd is op de ISO 270001 standaard. Deze standaard zorgt er voor dat er geen onderdelen over het hoofd worden gezien. Anderzijds zorgt een risico inventarisatie er voor dat het risico afgestemd is op uw onderneming, doordat bij elk onderdeel de specifieke risico's en gevolgen worden ingeschat. Op basis hiervan kunnen in redelijkheid risico's worden afgedekt met maatregelen.

Zo realiseren we IT die werkt.