Ervaren engineers, consultants en architecten zijn uw steun en toeverlaat

Consultancy bestaat bij De Computerwacht in 2 verschillende vormen: middels ICT advies door pre-sales consultants, architecten en senior engineers, alsmede middels de uitvoering van werkzaamheden door (gespecialiseerde) engineers en consultants.

Een optimale TCO

Door gedegen advies van onze consultants en architecten realiseren we een optimale TCO terwijl we de functionaliteit maximaliseren en die efficiënt voor uw organisatie inrichten. De bijbehorende inrichting, projecten en beheer werkzaamheden voeren we veelal bij u op locatie uit. Zo zijn onze engineers en consultants geen anonieme mensen op afstand, maar extra collega's die de ins en outs van uw organisatie kennen en verantwoordelijkheid voelen voor een optimale performance. U heeft fulltime de beschikking over ervaren engineers, consultants en architecten. Een fulltime ICT-afdeling voor een parttime prijs.

 

ICT-Consultancy bespaart geld

Wist u dat organisaties gemiddeld 11,3 procent van hun ICT-uitgaven verspillen? Dat voorkomt u met een partner die verantwoordelijkheid durft te nemen om samen met u ICT-kosten te minimaliseren. Daarnaast bekijkt Computerwacht altijd eerst wat de best haalbare ICT-oplossingen zijn met het gebruik van de huidige infrastructuur. Zo is meegaan met de tijd geen onbetaalbare kostenpost meer.

Bij veel kleinere organisaties doet iemand de ICT 'er nog bij'. Dit terwijl deze persoon vaak in zijn/haar eigenlijke of een andere rol voor de organisatie van veel meer toegevoegde waarde kan zijn. Daarnaast is het voor iemand die enkel voor een organisatie werkt, lastig om zijn/haar op peil te houden. Ook is vervanging bij (onverwachte) afwezigheid vaak een probleem. Door uitbesteding van beheer en projecten krijgt u de beschikking over ervaren engineers en consultants en heeft u een fulltime ICT-afdeling voor een parttime prijs.

 

Ervaring en persoonlijk contact maakt het verschil

Bij De Computerwacht kiezen we er bewust voor om een groot deel van de werkzaamheden op locatie uit te laten voeren. Zo zijn onze engineers en consultants geen anonieme mensen op afstand maar extra collega's met wie u een band heeft. Zij kennen uw organisatie en u kent hen. Hierdoor zijn zij in staat om optimaal uw organisatie te ondersteunen. Ook voelen zij zich, door het persoonlijk contact, verantwoordelijk voor een optimale performance en uptime van uw omgeving. Daarnaast hechten we minimaal net zo veel belang aan praktijkervaring als aan certificering. De praktijkervaring is wat vaak het verschil maakt als het even tegen zit en er een situatie optreedt die niet in het 'boekje' staat. Met actieve collegiale coaching en kennisdeling werken we hier continue aan. Tenslotte zorgen onze ISO gecertificeerde processen er voor dat er regelmatig controles en checks worden uitgevoerd en daarmee de kwaliteit van dienstverlening is geborgd. Dit alles geldt zowel voor reguliere werkzaamheden als bij de uitvoer van projecten. 

 

ICT-Consultancy

De Computerwacht kiest er voor om langdurige relaties aan te gaan met haar klanten. We hebben de visie dat door uitstekende kennis van de klantorganisatie maximale toegevoegde waarde geleverd wordt. Door een langdurige relatie kunnen we ook echt eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor een klantomgeving tonen, dit in tegenstelling tot veel project organisaties.

De Computerwacht biedt ICT-Consultancy diensten in diverse vormen:

 

  • Advies
  • Projecten
  • Detachering
  • Projectmanagement

ICT advies: pro-actief en up to date

Binnen de ICT-branche gaat alles snel. Al jaren zeggen we: “wat vandaag wordt ontwikkeld, is morgen alweer verouderd” en die situatie gaat nog steeds op. Omdat de ICT-wereld zich in snel tempo blijft ontwikkelen, is het van belang een adviseur te hebben die op de hoogte blijft van trends en innovatie oplossingen. Bij Computerwacht gaan we nog een stapje verder. Wij geloven dat ICT-advies altijd iets moet opleveren: meer gemak, geld, veiligheid of efficiëntere werkprocessen. Daarom geven wij pro-actief advies op maat voor uw organisatie. Onze accountmanagers hebben hierin een leidende rol en brengen de adviezen in nauwe samenwerking met, de bij uw omgeving betrokken engineers en solution architecten, uit.

Uiteraard zijn ITIL processen zoals capacity management, continuity management en availability management onderdeel van onze adviezen.

 

ICT-advies biedt gemak en efficiëntere processen

Wij informeren en adviseren over nieuwe mogelijkheden voor uw ICT. Wij blijven innovatief en zijn op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het verbeteren van de informatisering of automatisering binnen organisaties. We bewaken de online veiligheid, houden rekening met de bestaande ICT-infrastructuur. We zorgen voor een reëel kostenplaatje passend bij uw ambitie niveau, wensen en eisen en budget.

 

Inzicht in kosten en projecten

In overleg en op basis van uw behoefte maken we periodiek ICT (jaar)begrotingen en roadmaps. In een roadmap wordt de huidige stand van zaken weergegeven. Op basis van de ontwikkelingen, zowel vanuit ICT en technologies perspectief als op basis van organisatorische ontwikkelingen, worden de noodzakelijke en wenselijke projecten beschreven.

 

 

Tevens bevat het document een management samenvatting en een kostenbegroting. Zo kunnen we gezamenlijk vaststellen welke projecten de komende periode uitgevoerd moeten gaan worden.

 

Licentieadvies zorgt voor kostenoptimalisatie

De veelheid aan licentie programma's, zeker bij Microsoft, is overweldigend. Goed licentieadvies met een lange termijn strategie bespaart geld. De Computerwacht heeft uitgebreide kennis van alle licentie programma's voor het MKB, inclusief  licenties voor non-profit organisaties via Techsoup en Microsoft Charity. We werken samen met uitvoeringsorganisaties voor specifieke branches zoals APS-IT en Surfnet. Voor de Microsoft Cloud diensten, zoals Microsoft 365 en Azure is De Computerwacht, als één van een select aantal in Nederland, Tier1/Direct Microsoft Cloud Solution Provider. Hierdoor kunnen wij, per maand, Microsoft diensten op- en afschalen en binnen een uur wijzigingen doorvoeren. Ook kunnen wij Microsoft producten leveren op gedeelde hardware doordat wij Microsoft QMTH partner zijn en hosting oplossingen bieden op basis van het Microsoft SPLA licentie programma.

 

Ondersteuning bij audits en certificering

Steeds meer organisaties hebben te maken met een noodzaak om audits uit te voeren of certificeringen te behalen of in stand te houden. Denk bijvoorbeeld aan een ICT-audit in het kader van de accountantscontrole, AVG of een certificeringen zoals ISO27001 of NEN7510. De Computerwacht kan uw organisatie hierbij goed ondersteunen.  We helpen risico's in beeld te brengen, mitigerende maatregelen te implementeren en dragen bewijs aan ten behoeve van audits.

 

Calamiteitenplan

Als ondernemer doet u er alles aan om de risico's op ICT-calamiteiten te minimaliseren. Dit wordt vaak ook vereist vanuit een accountantsaudit of certificering. Toch kunnen er altijd onverwachte (nood)situaties ontstaan. In zulke gevallen is het belangrijk om te weten welke maatregelen getroffen moeten worden en wie wat doet. Een back-up alleen is niet voldoende om na een calamiteit de bedrijfsprocessen van uw organisatie weer op te starten. Een goed calamiteitenplan is hierbij van onschatbare waarde! Wij assisteren u graag bij het opstellen hiervan.

 

WIFI meting

Een goed dekkend WIFI netwerk is geen vanzelfsprekendheid. Vaak wordt gedacht: als het niet goed werkt, 'dan plaats ik toch gewoon een access point bij'. De realiteit is echter dat dit vaak het probleem verergert. Waarom? Als te veel mensen tegelijk in een kamer praten, versta je elkaar niet meer. Zo werkt het bij WIFI ook. Het is dus belangrijk om het aantal access points af te stemmen op de ruimte en de specifieke eigenschappen zoals het aantal gewenste gelijktijdige connecties, demping en reflectie. Voor bedrijfskritische toepassing zoals scanning in een warehouse, maar ook voor VOIP en spraak toepassingen, is het uitvoeren van een profesionele WIFI meting zeer aan te bevelen.  Dit om een goede dekking te kunnen garanderen. Onze specialisten meten met speciale apparatuur en software uw locatie  in.  Op basis van de inmeting berekenen we de optimale plaatsing, kanaalindeling en aantal access points. Daarnaast controleren wij op de aanwezigheid van stoorzenders. Ook kunnen wij een validatiemeting uitvoeren om de werking en dekking van een bestaand netwerk te controleren en om problemen te detecteren.

 

Projecten

Projecten zijn onlosmakelijk verbonden met onze dienstverlenging. Na akkoord op uitgebrachte adviezen of offertes, wordt bij voldoende omvang en/of complexiteit een project gedefinieerd om tot implementatie te komen. Er wordt een overdracht gepland vanuit sales en de architect naar de projectmanager en de betrokken engineer(s). Op deze wijze zijn zij volledig op de hoogte van het doel en de manier waarop het project moet worden uitgevoerd. Projecten worden in de regel uitgevoerd door u vaste engineers en consultants.  Afhankelijk van omvang, specialisatie en beschikbaarheid kunnen andere engineers en consultants worden opgeschaald.

 

Projectmanagement

Aan elk project van voldoende omvang of complexiteit wordt een projectmanager toegekend. De projectmanager zorgt voor de tijdige allocatie van resources zoals engineers, hardware en software. Tevens maakt de projectmanager een plan van aanpak conform Prince2 methodologie die wordt voorgelegd ter akkoord. Als alternatief wordt ook steeds vaker gewerkt met een SCRUM methodologie, welke meer flexibiliteit biedt. De projectmanager bewaakt tijdens het project de voortgang en escaleert tijdig om realisatie conform planning te realiseren. Ook zorgt de projectmanager in samenwerking met de klant voor communicatie naar de eindgebruikers. Zo zorgt De Computerwacht ervoor dat het project gestructureerd wordt uitgevoerd.

 

Detachering

Als de hoeveelheid beheer en ICT werkzaamheden een dermate grote omvang hebben dat deze niet in standaard diensten passen, kunnen wij  onze engineers ook beschikbaar stellen in de vorm van detachering.