Veel ervaring

Al sinds het ontstaan heeft De Computerwacht diensten geleverd aan stichtingen en maatschappen. Onder de klanten van De Computerwacht bevinden zich scholen, zorginstellingen, huisartsen en tandartsen.

Goede doelen

Daarnaast heeft De Computerwacht diverse goede doelen en non-profit organisaties waaronder De Zonnebloem en Slachtofferhulp Nederland als klant. Door meer dan 20 jaar ervaring heeft De Computerwacht kennis van de specifieke kenmerken, het omgaan met beperkte budgetten en het vaak hoge privacy gevoelige karakter van deze organisaties. Lees ook het klantverhaal van Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle, VandenBroecke Kliniek en het goede doel De Zonnebloem.

 

IT die werkt

Als zorg of non-profit organisatie wilt u zo min mogelijk bezig zijn met de randzaken zoals ICT. Het moet gewoon werken, zodat u zich kunt concentreren op het ondersteunen van uw clienten.

De Computerwacht ontzorgt u door de ICT-omgeving in te richten, te beheren en te monitoren. Met uitmuntende service zorgen we er voor dat u zo snel mogelijk weer verder kunt als u een vraag heeft. Indien gewenst ook buiten kantoortijd. Met advies en overleg verbeteren we uw ICT-omgeving

 

Beste oplossing

Elke organisatie heeft andere wensen en een ander budget, vaak afhankelijk van specifieke branche en omvang. Samen bepalen we de randvoorwaarden en zoeken we de oplossing die het beste bij u als organisatie past. De mate van inzet van Cloud oplossingen, al dan niet in hybride vorm, is hierbij een belangrijk vraagstuk. Cloud. Elke organisatie is anders en maakt andere afwegingen om hun dienstverlening te doen op een manier die voor hun werkt. Daarbij werken zorg en non-profit organisaties veelal met privacy gevoelige gegevens, waardoor afwegingen ten aanzien van AVG extra belangrijk zijn. De Computerwacht ondersteunt elke variant: van 0% tot 100% Cloud. Voor ons als ICT-dienstverlener maakt het weinig uit, aangezien het werk voor meer dan 90% hetzelfde is, ongeacht de oplossing.

 

Licentie optimalisatie

De Computerwacht heeft veel ervaring met licentie optimalisatie door gebruik te maken van donatieprogramma's en speciale licentie voorwaarden die beschikbaar zijn. Voorbeelden zijn Techsoup, met name voor organisaties met een ANBI status, Actiz/Intrakoop voor zorg en het Microsoft Charity programma voor de meeste organisaties met een maatschappij ondersteunende doelstelling. De licenties in het Microsoft Charity programma kan De Computerwacht direct leveren doordat zij als een van een klein aantal organisaties in Nederland Direct (Tier1) Cloud Solution Provider is bij Microsoft.

Verder werkt De Computerwacht met branche specifieke leveranciers zoals APS IT-Diensten en Surf. Naar keuze van uw organisatie kan De Computerwacht u advies geven over de te bestellen licenties of deze namens u bestellen. Afhankelijk van het licentie programma ontvangt u een directe factuur van de betreffende organisatie of van De Computerwacht.

 

IT volwassenheid

Bij veel non-profit organisaties zien we door het gebruik van vrijwilligers vaak een wat lagere IT volwassenheid van de medewerkers, ook in de zorg is de focus meer gericht op het verlenen van zorg en is ICT gebruik geen prioriteit. Door meer dan 20 jaar ervaring kan De Computerwacht hier uitstekend mee om gaan. De Computerwacht helpt medewerkers met veel geduld en stimuleert het bereiken van een hogere zelfredzaamheid. Hierbij houden we in de gaten of ondersteuning van de Servicedesk de medewerkers niet te veel tijd kost. Soms is het dan beter om op een ander moment of zelfs persoonlijk ter plaatse de medewerker te ondersteunen.

 

Ten aanzien van de IT volwassenheid van de organisatie zelf, zien we een sterk wisselend beeld. Door onze ISO certificeringen helpen we organisaties met een hoog IT volwassenheidsniveau om dit in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Uiteraard ondersteunen we waar nodig bij audits, waaronder de NEN7510. Organisaties met een lager IT volwassenheidsniveau stimuleren we actief om dit te verbeteren. Onze eigen ISO best practices zijn hierbij een laagdrempelige methode om hier stappen mee te maken.

 

Langdurige partnerships

Klanten van De Computerwacht hebben over het algemeen langdurig een partnership. Voor diverse klanten geldt dat dit meer dan 20 jaar is!  De Computerwacht is van mening dat een langdurige relatie voor beide partijen van toegevoegde waarde is. Door uitgebreide kennis van de klant omgeving en organisatie kunnen wij op de meest efficiënte wijze de meeste toegevoegde waarde leveren. Veelal worden medewerkers van De Computerwacht ervaren als een extra collega in plaats van als een leverancier op afstand. Mede om deze reden hechten wij er belang aan om een deel van ons werk op locatie uit te voeren, zodat medewerkers persoonlijk kunnen helpen en wij een (nog) beter gevoel hebben bij de ICT gebruikservaring.

 

Service

Aangezien uw organisatie sterk afhankelijk is van de IT-omgeving is service uitermate belangrijk als er een keer iets minder goed werkt. De Computerwacht vindt dat service geen product is, maar een attitude. De wens om iemand te tevreden te stellen, klaar staan als het nodig is, begrijpen waar het bij de klant om draait. Het hebben van de juiste "Sense of Urgency". Lees meer over onze visie en diensten met betrekking tot de basisbehoefte Service

Juist voor de zorg branche is het dan ook belangrijk dat uw IT-partner buiten kantoortijden bereikbaar is doordat zorg vaak een 24/7 operatie is. De Computerwacht anticipeert hierop met een goed bereikbare Servicedesk en een storingsdienst buiten kantoortijden. 

 

 

Single Point of Contact

Bij De Computerwacht is het gebruikelijk dat de Servicedesk als Single Point of Contact fungeert voor haar klanten. Uw medewerkers kunnen met al hun vragen terecht bij één helpdesk.  Wij nemen contact op met uw leveranciers om tot oplossing te komen van uw vragen. Wij spreken vaak beter de taal van uw leverancier en hebben een totaal overzicht van uw IT-omgeving. Zeker met het toenemende Cloud gebruik, wordt het totaal overzicht steeds moeilijker. Dit samen leidt veelal tot een snellere oplossing van de vraag. Daarnaast doen wij hierdoor kennis op van de bij u in gebruik zijnde systemen en software waardoor wij steeds vaker uw vraag zonder tussenkomst van uw leverancier kunnen beantwoorden.  Indien dit efficiënter is, dan koppelen we de leverancier en de gebruiker rechtstreeks aan elkaar voor oplossing van de vraag, waarbij we om terugkoppeling van de oplossing vragen. Uiteraard monitoren we gedurende het oplostraject de afgesproken SLA's om tijdige oplossing te kunnen garanderen.

 

Beveiliging

Veel zorg en non-profit organisaties hebben te maken met gevoelige gegevens (al dan niet privacy gevoelig). De Computerwacht is zich bewust van het belang van de juiste beveiliging voor uw organisatie. Niet voor niets is zij ISO27001 gecertificeerd en kiest voor NEN7510 gecertificeerde leveranciers. Om u op weg te helpen bij de keuze van uw beveiligingsmaatregelen, heeft zij het informatieboekje "Met het oog op IT-Security" uit gebracht. Veel organisaties hebben op dit moment interesse in het volgen van de zero-trust principes en beveiligde e-mail oplossingen. Voor meer informatie zie de basisbehoefte Security onder onze diensten

 

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid wordt een steeds belangrijker thema, met name ook omdat de afhankelijkheid van de IT-voorziening steeds groter wordt. Indien gewenst kunnen we hierbij gebruik maken van een risico inventarisatie die gebaseerd is op de ISO 270001 standaard. Deze standaard zorgt er voor dat er geen onderdelen over het hoofd worden gezien. Anderzijds zorgt een risico inventarisatie er voor dat het risico afgestemd is op uw onderneming, doordat bij elk onderdeel de specifieke risico's en gevolgen worden ingeschat. Dit alles uiteraard afgestemd op het IT volwassenheidsniveau, de eisen, de omvang en het budget van uw organisatie. Zo realiseren we IT die werkt.