Het is inmiddels wel duidelijk dat milieubewust ondernemen niet meer vrijblijvend kan zijn. Computerwacht wil serieus inhoud geven aan milieubewust ondernemen. We voegen daarom daad bij het woord. Geen gebakken lucht, geen inhoudsloze marketingpraatjes maar DOEN.

Het is een permanent proces, het voelt goed en we worden er steeds beter in.

Dit is wat we doen

Vervoer

Met duurzaam vervoer kunnen we onze CO2-uitstoot verkleinen.

 • Ons wagenpark bestaat alleen uit auto’s met een energie label A en label B
 • Ons wagenpark bestaat alleen uit auto’s met een benzinemotor, hybride auto’s en elektrische auto’
 • Waar mogelijk vervangen we onze auto’s met een verbrandingsmotor door elektrische auto’s
 • De dienstverlening van Computerwacht is erop ingericht om zoveel mogelijk stelselmatig terugkerende werkzaamheden op afstand uit te voeren.
 • Waar reizen noodzakelijk is, stelt onze planning zich ten doel afspraken zo efficiënt mogelijk in te plannen ten aanzien van de te rijden kilometers, filegevoelige- routes en tijdstippen.
  Dit bespaart brandstof, uitstoot en tijd.
 • Wij compenseren de CO2 uitstoot van ALLE zakelijk gereden kilometers. Voor iedere uitgestoten ton CO2 doen wij een donatie aan www.treesforall.nl. Treesforall zorgt ervoor dat deze uitstoot wordt vastgelegd in gecertificeerde bosprojecten. Klik hier voor het certificaat.
 • Wij stimuleren onze medewerkers om zuinig te rijden middels de rijtraining ‘Het nieuwe rijden’
 • Voor alle medewerkers is er een fietsregeling beschikbaar

Afval scheiden & recycling

Uiteraard scheiden wij ons afval zoals batterijen, papier en plastic. In het bijzonder hebben wij aandacht voor hardware welke wij inruilen of innemen van onze klanten. Elektronische apparatuur bevat veel milieubelastende materialen. Alle afgeschreven elektronische devices worden door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd, vernietigd en gereed gemaakt voor recycling.

 

Inkoop

Bij de inkoop van hardware en diensten letten we naast prijs en kwaliteit ook op milieuaspecten. Wij beoordelen onze leveranciers op hun milieubeleid en geven aan leveranciers, die hier - aantoonbaar - serieus werk van maken, de voorkeur.

 

Thuiswerken

Thuiswerken voorkomt reisbewegingen en draagt bij aan het beperken van CO2 uitstoot. Hoewel we thuiswerken omarmen vinden wij het ook belangrijk dat het ‘echte’ contact tussen medewerkers onderling en met onze klanten blijft bestaan! Daarom is het belangrijk dat we goede afspraken maken over thuiswerken. Dit hebben we gerealiseerd in de vorm van het opstellen van een thuiswerkbeleid. Zo is het voor iedereen duidelijk en draagt thuiswerken op alle fronten bij.

Op kantoor

 • Onze uitgaande facturatie geschiedt volledig digitaal. Dit bespaart papier, toner/inkt, energie, geld en voorkomt onnodige CO2 uitstoot
 • We maken gebruik van de kopieer- en printsystemen van een fabrikant die een ‘klimaat neutraal printen’ programma hanteert
 • Wij printen zoveel mogelijk dubbelzijdig
 • Wij gebruiken printpapier met een FSC-keurmerk
 • Wij kiezen voor eigen gebruik devices met een energy star & ECO label.
 • Ons kantoor is voorzien van energiezuinige verlichting met automatische in- en uitschakeling
 • Wij maken gebruik van Groene Stroom
 • Ter voorkoming van sluipverbruik worden onze kantoormachines, computers en beeldschermen tussen 19:00 en 6:30 uur automatisch stroomloos geschakeld
 • Op alle door ons gebruikte elektrische apparaten met een energie spaarstand is deze ingeschakeld
 • Natuurlijk gebruiken wij geen plastic bekertjes maar normaal serviesgoed
 • Planten zijn een duurzame manier om onze werkomgeving extra aangenaam te maken en de luchtkwaliteit te verbeteren.

ISO 14001

De ISO 14001-norm is een internationaal geaccepteerde standaard voor milieu managementsystemen. Met het behalen van het certificaat tonen we aan dat we ons inzetten om milieuprestaties te verbeteren en negatieve impact te beperken. De Computerwacht heeft zich als doel gesteld om eind 2025 ISO 14001 gecertificeerd te zijn.