'Computerwacht realiseerde nieuwe Wifi oplossing in slechts 7 weken'

Roland van den Berg |  

 

’t Atrium is een openbare scholengemeenschap in Amersfoort voor leerlingen uit alle sociale, culturele en politieke groeperingen. Ze willen leerlingen een gedegen vooropleiding bieden voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijke onderwijs. Een open, eerlijke en duidelijke omgang tussen docenten, leerlingen en ouders kenmerkt de schoolcultuur van ’t Atrium. Daarnaast worden leerlingen niet alleen opgeleid om een diploma te halen, maar wil de school ook bijdragen aan hun bredere, persoonlijke ontwikkeling. Door sportklassen, tweetalig onderwijs, internationalisering en de diversiteit van activiteiten bieden ze ambitieuze en sportieve leerlingen diverse en uiteenlopende mogelijkheden, zodat zij meer uit hun middelbare schoolcarrière kunnen halen.

 

Roland van den Berg is interim facilitair- ICT- en huisvestingsmanager bij ’t Atrium.

 

De oude situatie

Op het ’t Atrium wordt bewust gekozen om grotendeels traditioneel onderwijs uit boeken te geven en ligt de focus in mindere mate op digitaal onderwijs. Met de komst van het coronavirus in het voorjaar van 2020 veranderde de situatie van de een op de andere dag. Het digitale werken neemt een enorme vlucht en de bestaande WIFI bleek niet dekkend en er was onvoldoende capaciteit voor de nieuwe situatie. Daarnaast blijkt de hardware en de bekabeling van de WIFI sterk verouderd. Er moest snel geschakeld worden en er wordt een meervoudig onderhandse aanbesteding gedaan naar drie partijen, waaronder Computerwacht.

 

De oplossing

Computerwacht wordt unaniem als beste aanbieder gekozen en maakt de beloftes direct waar. In een tijdsbestek van slechts zeven weken ontzorgt Computerwacht ’t Atrium volledig. Er is nieuwe bekabeling aangelegd, het WIFI netwerk wordt opnieuw ingericht en binnen de bestaande infrastructuur is alles  up-to-date gemaakt, aangepast of vernieuwd. De school kan dankzij het snelle schakelen van Computerwacht de onverwachte digitale druk die het onderwijs tijdens de coronacrisis met zich meebrengt aan. Daarnaast is de school toekomstgericht digitaal op weg geholpen om haar leerlingen en medewerkers te ondersteunen, met optimaal digitaal onderwijs én toetsingsmethodes.

 

Voordelen

- Computerwacht werkt doortastend en snel binnen de crisissituatie

- Ontzorgt voor het totale project

- Computerwacht is flexibel en denkt oplossingsgericht mee

- Er is opgeleverd binnen de begroting en het gestelde tijdpad

- Communicatie met Computerwacht is transparant en zeer klantvriendelijk

 

‘het mooiste compliment wat ik Computerwacht kan geven is, dat het eigenlijk een heel saai project was. Ik had nergens omkijken naar en alles verliep zo snel en goed. Daarom ook speciale dank aan Wilco den Besten, Albert Trippenzee en Lisa de Jong!’

 

Roland van den Berg

 

’t Atrium is een scholengemeenschap met veel toekomstgerichte ambities en een breed ontwikkelingsaanbod voor de leerlingen. Ondanks dat niet totaal digitaal werken een bewuste keuze is, wil ’t Atrium wel de blik naar de digitale toekomst open houden. ‘Er liggen dus wel wat ICT uitdagingen en met nieuwe audiovisuele middelen en het hele digitale stuk wil ’t Atrium flinke stappen gaan maken’, vertelt Roland van den Berg. ‘Met de komst van het corona virus kwam dit alles in een stroomversnelling. In eerste instantie was het van groot belang de school acuut corona-proof te maken, met een stap naar digitaal onderwijs. De bestaande AV middelen binnen de school worden onder de loep genomen, omdat deze het thuisonderwijs nog niet voldoende ondersteunen.’

‘Het project moest zorgen dat er een toekomstgericht wifisysteem aangeschaft werd. Passend bij de school en het moest turn key worden opgeleverd’, legt Roland uit. ‘Ook wilden we voor na de zomervakantie digitaal helemaal klaar zijn en grondig voorbereid zijn op een eventuele volgende lockdown.’

 

‘De keus was snel gemaakt.  Van de drie partijen kwam Computerwacht het beste uit de aanbesteding’

In de meervoudig onderhandse aanbesteding worden drie partijen aangeschreven. Iedereen krijgt een zo eerlijk mogelijke kans. ‘We wilden daarbij niet enkel op prijs beoordelen, maar echt op het meest toekomst gerichte beste plan, passend bij de huidige ICT-medewerker. Wij schreven een viertal scenario’s en er moesten ook vier offertes geschreven worden. Dit varieerde van toekomstgerichtheid, termijn en prijs en van het financieel meest voordelige, tot het meest omvattende scenario. Op basis van de beoordeling die we samen met de onderwijsgroep deden, kwam de Computerwacht er van de drie partijen het beste uit. De keus was dan ook snel gemaakt.’

 

Het mooiste compliment: ‘het was een heel saai project, want alles ging goed’.

Roland van den Berg wist heel snel zeker, dit komt goed. ‘Er was heel veel wederzijds vertrouwen. Er was veel duidelijkheid, gedurende het hele traject. Als er ook maar iets van een mogelijk aandachtspunt was dan wisten wij het direct. De mensen van Computerwacht stelden ons snel op de hoogte en alles werd getackeld. Zo bleken onze Patchkasten te klein en werden nieuwe kasten aangeschaft die zo efficient mogelijk ingericht werden. Ook de onderaannemer die de bekabeling kwam aanleggen was echt geweldig. Goede service en enorm klantgericht. Daarnaast was iedereen zeer flexibel.’

Lachend vertelt Roland, ‘het mooiste compliment wat ik Computerwacht kan geven is, dat het eigenlijk een heel saai project was. Ik had nergens omkijken naar en alles verliep zo snel en goed. Daarom ook speciale dank aan Wilco den Besten, Albert Trippenzee en Lisa de Jong!’

 

 

   

Feiten

Naam organisatie ’t Atrium   Branche Onderwijs
Organisatievorm Scholengemeenschap   Product WIFI oplossing
Aantal medewerkers 115   Website https://www.t-atrium.nl/
 

 

« Terug naar het overzicht